ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร. หน้าหลัก. ข้อมูลประชากร. รวมทุกเขต. ปีงบประมาณ 2564. 2564. รวมทุกเขต. เขต 1. เขต 2.

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากรตามข้อมูลสุขภาพ จากระบบ Health Data Center (HDC) ประกอบด้วย Type 1 ประชากรที่มีชื่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์และอยู่อาศัยจริงในพื้นที่รับผิดชอบ

Rangsit City Municipality

3.1.1 ประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) - ประชากรชายจำนวน 38,930 คน - ประชากรหญิงจำนวน 44,643 คน

ชุดข้อมูลรายงานจำนวนประชากร ...

2021-8-3 · รหัสชุดข้อมูล 3c8e666a-0634-4e7b-9e8f-a3891f047bd9 กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข คำสำคัญ จำนวนประชากร ปีงบประมาณ 2563 รายเดือน สิทธิหลักประกันสุขภาพ

Creatrip: ข้อมูลทางสถิติของประชากร ...

นอกจากนั้นจากข้อมูลประชากรปี 2017 ที่มีจำนวน 5,136 ล้านคนคาดว่าจำนวนประชากรทั้งหมดของเกาหลีใต้จะสูงถึง 5,194 ล้านคนในปี 2028 และ 3,929 ล้านคนในปี 2067

ข้อมูลประชากร | Mapsamui

จากข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 อำเภอเกาะสมุย มีประชากร จำนวน 70,069 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 33,814 คน ประชากร ...

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เมนูหน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

เกี่ยวกับข้อมูลประชากรและ ...

ข้อมูลจากข้อมูลประชากรและความสนใจจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุและเพศของผู้ใช้ พร้อมด้วยความสนใจที่แสดงในกิจกรรมอย่าง ...

ข้อมูลประชากร

9  · ข้อมูลประชากร อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ 5 ข้อมูลประชากร อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ 6 …

รายงานข้อมูลประชากร ปี 2562 ...

รายงานข้อมูลประชากร ปี 2562. 09/06/2020. nhic. ข้อมูลประชากรและครัวเรือน. จำนวนประชากรรายจังหวัดทั่วประเทศ. จำนวนที่อยู่อาศัยรายจังหวัด ...

เทศบาลนครขอนแก่น | ข้อมูลประชากร

ลำดับข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด 1 ข้อมูลการเกิดแยกตามเพศ 2 ข้อมูลการเกิดของประชากร แยกตามอายุของบิดา-มารดา

ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

2021-11-5 · ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 2172 ครั้ง พิมพ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว มีเขตการปกครอง ...

ข้อมูลประชากรเพชรบุรี

2010-6-4 · สำรวจข้อมูลจำนวนประชากร จากฐานข้อมูลกรมการปกครอง ประชากร จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ทั้งสิ้น ...

ข้อมูลประชากร จังหวัดสระแก้ว ...

2018-6-15 · ข้อมูลประชากร,สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000, โทร : 0-3742-5125 โทรสาร : 0-3742-5127 E-mail ...

ข้อมูลจำนวนประชากรใน ...

ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุและเขต

จำนวนประชากรในประเทศไทย แยก ...

2021-8-26 · จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ เช่น จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปี 2536 - ปีล่าสุดที่มี ณ ข้อมูลต้นทาง ...

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน ...

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน. 02/11/2021. nhic. ข้อมูลประชากรและครัวเรือน.

ข้อมูลจำนวนประชากร

ข้อมูลจำนวนประชากร วันที่ 22 มิ.ย. 2563 จำนวนประชากรจังหวัดน่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Opendata

ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ การอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 (CCBY-4.0) อ้างอิงแหล่งที่มา หมวดหมู่ กระทรวงมหาดไทย วันที่เพิ่มข้อมูล

Ratio

2021-12-3 · นานาสาระ ข้อมูลประชากร. Ratio หรือ อัตราส่วนเพศ หมายถึงจำนวนประชากรเพศชาย ต่อจำนวนประชากรเพศหญิง 100 คน ถ้าอัตราส่วนเพศของ ...

จำนวนประชากรประเทศไทย

ประชากรทั่วประเทศ เป็นชาย 33,362,550 คน หญิง 32,043,770 คน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 65,406,320 คน โดยมีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง 1,318,7810 คน

ข้อมูลประชากร สถาบันวิจัย ...

2014-9-15 · ข้อมูลประชากร โลก มิเตอร์ประเทศไทย ศูนย์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัว ...

1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร ...

ประชากรศาสตร์/ ประชากร ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด ...

ข้อมูลจำนวนประชากรไทยที่มี ...

ข้อมูลจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2564 ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่, เขตพื้นที่การปกครอง, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ...

ข้อมูลจำนวนประชากรในเขต ...

จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ เช่น จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปี 2536 - ปีล่าสุดที่มี ณ ข้อมูลต้นทาง (...

จำนวนประชากร

โครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากร คำแนะนำในการดาวน์โหลด กรุณาเลือกปีที่ต้องการดาวน์โหลด ปี พ.ศ. 2563 - ระดับจังหวัด - Text File - Excel File

จำนวนประชากรไทย 2564 อัพเดท ...

ข้อมูลจำนวนประชากรในประเทศไทยปี 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ จำนวนประชากรกี่คน แต่ละจังหวัดมีกี่คน วันนี้ Zcooby หาข้อมูลที่น่าสนใจ ...

ข้อมูลประชากร

2021-11-23 · ข้อมูลงานบริการ KM องค์ความรู้ นวัตกรรม มาตรฐานกำหนดแท่งใหม่ (ระบบแท่ง) E-OFFICE ข้อมูลประชากร ผลิตภัณฑ์ชุมชน เอกสาร / แบบฟอร์ม Download

EEC : ข้อมูลจำนวนประชากร ปีพ.ศ. 2563 ...

EEC : ข้อมูลจำนวนประชากร ปีพ.ศ. 2563 จำแนกตามลักษณะการแบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่, เขตพื้นที่การปกครอง, เขต ...

ข้อมูลประชากร จ. อุตรดิตถ์

ข้อมูลการปกครองแยกรายอำเภอและจำนวนประชากร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2557 ... ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อายุคาดเฉลี่ยของประชากร จาก ...

สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร * รูปแบบการเก็บข้อมูล Database CSV JSON * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ